Skorsten

Kamininstallation med 30 års garanti på det viktigaste.

Den del i din kamininstallation som har störst betydelse för säkerheten är också den som är mest utsatt, nämligen skorstenen. Därför lämnar vår skorstensleverantör NSP marknadens längsta materialgaranti på skorstenssystemet Modulex – hela 30 år.

Materialgaranti är dock inte allt – en felaktig produkt kan också orsaka kostsamma följdskador. Därför erbjuder NSP även ett s k Trygghetspaket, som innebär :

  • Demontering av den felaktiga produkten
  • Ny ersättningsprodukt
  • Montering av ny produkt
  • Försäkringsskydd för följdskador i fastigheten, upp till 10 miljoner per objekt

För utförliga villkor ladda ner vår informationsfolder samt garantivillkor.

Kamin

Vi lämnar 5 års materialgaranti på de flesta av våra kaminer. För specifikation av garantier se respektive kamin.

Garantin gäller ej för:

  • Slitagedelar såsom eldstadsskivor, tätningslister, glas osv
  • Produktfel som är orsakat av felaktigt brukande
  • Skador som uppkommit av för höga temperaturer