Varma hem

När det kommer till att skapa varma hem finns det en mängd olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Valet av uppvärmningssystem kan påverka både din komfort och din ekonomi. Oavsett om du bygger ett nytt hus eller överväger att uppgradera ditt befintliga uppvärmningssystem är det viktigt att förstå de olika alternativen som är tillgängliga

Läs mer

Olika uppvärmningsalternativ

Solceller

Solceller, även kända som solpaneler, är enheter som omvandlar solljus till elektrisk energi genom en process som kallas fotovoltaik. Denna teknik har blivit en viktig källa till förnybar energi och används över hela världen för att generera el till både bostäder och kommersiella byggnader. Solceller består av många solceller som är anslutna till varandra och monterade på solpaneler. När solstrålarna träffar solcellerna genererar de en elektrisk ström som kan användas för att driva elektriska apparater och ladda batterier. Här får du tips inför att skaffa solceller.

Varmvattenberedare

En varmvattenberedare är en apparat som används för att värma och lagra varmt vatten för olika ändamål, såsom duschar, diskning och tvätt. Dessa enheter finns i olika storlekar och typer för att passa olika användningsområden, från små hushållsberedare till större kommersiella system. Varmvattenberedare fungerar vanligtvis genom att en värmekälla, såsom elektricitet, gas eller solenergi, värmer upp vattnet och håller det vid en önskad temperatur tills det behövs. Läs mer om vad en varmvattenberedare är här.

Varmvattensystem

Ett varmvattensystem är en nödvändig del av de flesta hem och kommersiella fastigheter. Det är en anläggning som är utformad för att värma och leverera varmt vatten till olika användningsområden, inklusive duschar, diskning, tvätt och uppvärmning. Det finns olika typer av varmvattensystem, och valet av system beror ofta på behoven och preferenserna hos användarna samt fastighetens storlek och användningsändamål.

Geovärme

Geovärme, även kallat jordvärme, är en miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsmetod som utnyttjar den naturliga värmen i marken för att värma upp byggnader. Systemet fungerar genom att utnyttja den stabila temperatur som finns under jordens yta, vanligtvis runt 8-12 grader Celsius, och överföra denna värme till fastigheten.

Solvärme

Solvärme är en teknik som utnyttjar solens energi för att producera varmvatten eller generera värme för uppvärmning av byggnader och processer. Detta uppnås genom användning av solvärmekollektorer, som vanligtvis placeras på tak eller andra ytor som är utsatta för solen. Läs mer om vad solvärme är i vår guide.

Vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme är en effektiv och bekväm uppvärmningsmetod som används i många hem och byggnader. Den fungerar genom att varmt vatten cirkulerar genom rör som är installerade under golvet, vilket sprider värmen jämnt över hela ytan. Detta skapar en behaglig och konstant inomhustemperatur. Läs mer om hur vattenburen golvvärme fungerar här.