Skorsten – Säker & effektiv eldning

Hem | Skorsten

Skorstenen har en viktig roll i hemmets värme- och ventilationssystem, genom att säkerställa effektiv bortledning av rök och farliga gaser från eldstäder och värmekällor. En väl fungerande skorsten bidrar inte bara till säker eldning utan förbättrar också energieffektiviteten i ditt hem. Vi har samlat vanliga frågor och svar här.

Att underhålla regelbundet är nödvändigt för både säkerhet och funktion, det kan förebygga vanliga problem som sotuppbyggnad och blockeringar. I vår genomgång tar vi upp viktiga för att ge dig den kunskap du behöver för att hålla den i toppskick.

Funktion & säkerhet

Den främsta funktionen för en skorsten är att på ett säkert och effektivt sätt transportera rök och förbränningsgaser från eldstäder ut i det fria, vilket skyddar hemmet och de som bor där från skadliga utsläpp. En korrekt installerad och väl underhållen skorsten bidrar även till att maximera värmekällans effektivitet, genom att skapa ett stabilt drag som underlättar en jämn och kontrollerad förbränning.

Säkerhetsaspekten är väldigt viktig; regelbunden inspektion och rengöring är avgörande för att förhindra brandrisker och säkerställa att systemet fungerar som det ska. Det innefattar att kontrollera den, rensa bort sot och andra avlagringar samt säkerställa att den är fri från blockeringar. Att följa lokala byggnormer och rekommendationer för installation och underhåll. Detta är viktigt för både säkerheten och den optimala funktionen av husets värmesystem.

Underhåll – en guide för husägare

Årlig inspektion och sotning behövs för att förhindra sot- och tjäransamlingar, vilka kan öka risken för skorstenbrand och försämra draget. Vid underhållsinspektioner bör man också kontrollera det allmänna tillståndet, inklusive eventuella sprickbildningar, lösa tegelstenar eller skador på murbruket. Detta kan leda till farliga läckage av rök och gaser in i bostaden. Du kan läsa mer om att renovera skorsten här.

Det är också viktigt att kontrollera och rengöra eventuella regnhuvor, takhuvor eller ventiler, som skyddar mot nederbörd eller fågelskydd som hindrar djur från att bygga bon i skorstenen. Genom att anlita en certifierad sotare för detta arbete är du säker på att underhållet utförs korrekt och i enlighet med gällande säkerhetskrav. Regelbundet underhåll är betydande för att upprätthålla bra funktion och ökad trygghet.

Säkerhet: Tips för att elda tryggt

En skorsten kan utgöra en fara om den inte underhålls och används på rätt sätt. Är den sotig eller skadad kan det leda till sotbrand, som i värsta fall kan sprida sig till resten av huset. En sotbrand kan orsaka betydande skada och utsätta de som bor i huset för en stor risk. Förebygg bränder och olyckor genom att ta väl hand om den både invändigt och utvändigt.

Varför är skorstenssäkerhet är viktigt:

 • Förhindrar sotbrand, en vanlig orsak till bränder i hem och fastigheter. Regelbunden sotning och brandskyddskontroll kan förhindra brand och rädda liv.
 • Skyddar din egendom, om brand skulle uppstå är risken stor att det skulle orsaka skada. Genom att ta hand om din skorsten kan du skydda ditt hem och dina ägodelar.
 • Är den väl underhållen ger det bättre värme och drag, vilken i längden sparar pengar.
 • Miljövänlig. Är den effektiv så förbränner den bränslet mer effektivt, vilket ger mindre utsläpp av skadliga ämnen ut i det fria.

8 tips för ökad trygghet

 1. Kontrollera att skorstenen är hel och tät, inga sprickor eller hål.
 2. Använd rätt typ av bränsle och elda på rätt sätt.
 3. Se till att det finns tillräckligt med avstånd till brännbart material.
 4. Sotning ska utföras av en behörig sotare minst en gång per år.
 5. Se till att dragluckan och spjäll fungerar som de ska.
 6. Installera en brandvarnare, placera brandsläckare och brandfilt i närheten.
 7. Använd en gnistsläckare vid eldning i öppen spis.
 8. Se till att det finns en säker väg till och från skorstenen på taket.

Vill du ha mer tips kan du läsa mer på Brandskyddsföreningens webbplats.

Olika typer av skorstenar

De finns i en mängd olika typer och material - beroende på funktion, konstruktion och estetik. I tusentals år har de funnits och använts för att avleda rök från eldstäder. Här är en översikt av de vanligaste typerna:

Murverk

Traditionell typ byggda av tegel, sten eller betong. De finns i en mängd olika former och storlekar, ofta anpassade till husets arkitektur. Är robusta och tåliga, men de är också tunga och kräver en stabil grund.

 • Den traditionella typen av skorsten, byggd av tegel, sten eller betong.
 • Finns i olika former och storlekar, ofta anpassade till husets arkitektur.
 • Kan vara väldigt dyra.

Stål

Har ett modernt och minimalistiskt utseende som är ett effektivt alternativ till traditionellt murade skorstenar, ofta använt både i nya byggnader och som tillägg i befintliga. Ett bra val, men kan vara känslig för korrosion.

 • Tillverkade av rostfritt eller galvaniserat stål.
 • Lättare att installera och kräver inte lika stark grund.
 • Kan vara synliga på utsidan av huset.

Prefab

En snabb och kostnadseffektiv lösning för byggnader som kräver en rökkanal men där traditionell murning inte är möjlig eller önskvärd. Dessa är tillverkade i fabrik och levereras i sektioner som enkelt monteras på plats.

 • Snabba och enkla att installera, vilket gör de kostnadseffektiva.
 • Designade för att hantera höga temperaturer och förbättra förbränningseffektivitet.
 • Kan vara mindre estetiskt tilltalande än andra typer av skorstenar.

Putsad

Kombinerar funktion med estetik, ger en slät anpassningsbar yta som smälter in vackert i husets exteriör. Skyddas av ett lager puts, vilket inte bara bidrar till det visuella utan också ger skydd mot väder och vind.

 • Putsat murverk för jämn och slät yta.
 • En stor mängd färg – och materialval.
 • Det går att välja på ett modern eller mer traditionellt utseende.

Keramisk

Erbjuder en modern lösning för effektiv rökavledning med sin exceptionella hållbarhet och förmåga att tåla mycket höga temperaturer. Är kända för sin överlägsna värmeisolering och ger optimal effektivitet.

 • Är mycket resistenta mot höga temperaturer och korrosion.
 • Är uppskattade för sin långa livslängd.
 • Kan vara mycket dyrare än andra alternativ.