Vanliga frågor & svar om skorstenar

Hem | Skorsten | FAQ Skorsten

Få svar på vanliga frågor och svar om hur man underhåller och reparerar rökkanaler i ditt hem. Från rengöringsfrekvens till reparationstips och vanliga problem. Guiden täcker viktiga aspekter för att säkerställa att din värmekällas utlopp fungerar optimalt under lång tid. Vi adresserar också hur man hanterar vanliga problem och ger insikter om kostnadseffektiva lösningar. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren i att sköta om din skorsten, finns här informationen du behöver.

Hur ofta måste man sota?

Minst en gång per år rekommenderas för att förebygga brandrisk och förbättra ventilationen.

Vad kostar sotning av skorstenen?

Oftast under 1000 kronor. Du kan ofta hitta taxa för sotning och rengöring hos räddningstjänsten i din kommun.

Vad händer om man inte sotar?

Då kan sot och aska samlas. Detta kan leda till brandrisk och sämre drag i eldstaden.

Vilka är de vanligaste problemen?

 • Sot och aska som samlas i skorstenen.
 • Sprickor som leder till en rad problem som att fukt tränger in.
 • Blockering av bland annat, djur som bygger bo eller grenar och löv.
 • Dåligt drag i eldstaden vilket innebär att röken inte leds bort ordentligt.

Kan jag installera en kamin utan rökkanal?

Vissa som elektriska eller gasdrivna, kräver inte en traditionell skorsten. För vedeldade kaminer är det dock en nödvändighet för säker användning.

Vad kostar det att reparera?

För mindre ingrepp kan det handla om några tusenlappar, kostnaden för att reparera varierar beroende på skadans omfattning och arbetsintensiteten. Saker om geografiskt område och materialkostnader kan också påverka.

Hur hög ska en skorsten vara?

Hur hög en skorsten ska vara skiljer sig lite åt, här är riktlinjer:

Vedkamin

Minst 4 meter över marken och minst 1 meter över taknocken.

Gaskamin

Minst 2 meter över marken och minst 0,5 meter över taknocken. Men det beror på flera faktorer som:

Typ av eldstad

Olika typer av eldstäder kräver olika höga rökkanaler. Exempelvis kräver en vedkamin en högre än en gaskamin.

Effekt på eldstad

Höjden bör vara proportionerlig till effekten på eldstaden. En eldstad med högre effekt kräver en högre skorsten.

Takhöjd

En kanal från eldstad måste vara minst 1 meter över taknocken, men i vissa fall kan den behöva vara högre.

Omgivande bebyggelse

Om det finns andra byggnader i närheten av skorstenen kan den behöva vara högre för att inte hindra röken och gaserna från att spridas.

Lokala bestämmelser

Det kan finnas lokala bestämmelser som anger hur hög den måste vara.

För att få en exakt höjd bör du kontakta en lokal sotare eller en murare. De kan ta hänsyn till alla relevanta faktorer och ge dig en bra rekommendation.

Vad kostar det?

Här är några generella riktlinjer för kostnaden:

Mindre: 10 000 - 20 000 kronor

Medelstor: 20 000 - 40 000 kronor

Stor: 40 000 - 60 000 kronor

Vad som avgör priset är ett flertal faktorer som:

 • Det finns olika typer av skorstenar tillgängliga, och priset varierar beroende på typ.
 • Vilket material, kan tillverkas av flera olika, som tegel, sten eller metall. Materialet påverkar priset.
 • Storlek, priset ökar vanligtvis med storleken.
 • Installation kan vara kostsam, och priset beror på komplexiteten.
 • Priserna kan variera beroende på var du bor och kostnaden för arbete i ditt område.

För att få en exakt kostnad bör du kontakta en fackman. De kan ge dig en offert baserat på dina specifika behov.

Vad kostar besiktning & att provtrycka skorsten?

Mellan 1500 och 5000, beror på faktorer som vilken typ av provtryckning, storlek och vilket förtag du väljer att använda dig av. Ta in offert från flera olika innan du tar ditt beslut. Läs mer hos Sveriges sotare.

Vilka fåglar gillar att bygga bon i murstocken?

Har du sett kvistar och gräs samlas i din skorsten då har du har troligtvis drabbats av en av de fem fåglar som gärna bygger bon i röret, här är listar vi dem och beskriver hur deras bo brukar se ut.

 • Kajor är kända för att bygga stora bon av kvistar och gräs som kan skapa problem.
 • Starar bygger ofta bon i kolonier som kan blockera röret.
 • Sparvar är känds för sina små, kompakta bon av gräs och fjädrar.
 • Skator de bygger stora, röriga bon av kvistar och allt möjligt skräp.
 • Duvors bon består av kvistar och gräs. De kan vara aggressiva mot andra fåglar och människor.

Vad gör du om en fågel har byggt bo?

Du får inte ta bort boet själv, speciellt inte om det finns ägg eller ungar i boet. Det kan vara olagligt att störa vissa fågelarter och deras bon. Kontakta därför en expert som Bird life.

Några tips för att förhindra fåglarna från att komma tillbaka:

 • Håll rent sot och aska kan locka till sig fåglar.
 • Installera en skorstenshuv, förhindrar att fåglar bygger bo.
 • Du kan blockera tillfälligt med en trasa eller en bit nät när du inte använder eldstaden.
 • Ta bort eventuella kvistar eller grenar som ligger nära, fåglar kan använda dessa för att bygga.