Skaffa solceller

Hem | Skaffa solceller

Överväger du att skaffa solceller och producera din egen el? I den här guiden kommer vi att utforska vad du bör ha i åtanke när du funderar på att skaffa solceller, oavsett om du planerar för små installationer på ditt tak eller en större solcellsanläggning. Här får du tips om de optimala förutsättningarna för solceller, råd om att hitta pålitliga återförsäljare, och svar på vanliga frågor om solcellsteknik.

Solceller – 3 saker att tänka på

När du planerar att investera i solceller är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer för att säkerställa att din solcellsanläggning fungerar effektivt:

Takets egenskaper

Takets material och lutning spelar en mindre roll när det gäller möjligheterna att installera solceller. Solpaneler kan anpassas för olika taktyper och lutningar. Idealiskt sett bör taket ha en lutning på mellan 30 och 50 grader för att solcellerna ska kunna följa takets form.

Takets placering

Det bästa scenariot är om ditt tak inte är skuggat av träd eller andra hinder under större delen av dagen. Det är också viktigt att undersöka solens strålningsintensitet i ditt område genom att använda en solkarta. Dessutom måste ditt elnät ha kapacitet att ta emot och distribuera överskottsel från dina solpaneler.

Hållning mot väderstreck

De bästa resultaten uppnås när ditt tak vetter mot söder, sydväst eller sydost. Om ditt tak är platt kan panelerna monteras i söderläge. Det kan dock vara fördelaktigt att rikta solpanelerna österut eller västerut eftersom de producerar mest el under morgon- och kvällstid, när elanvändningen är som högst.

Olika typer av solpaneler

Det finns flera olika typer av solpaneler på marknaden, och varje typ har sina egna fördelar och nackdelar:

Monokristallina solceller

Dessa solpaneler tillverkas av enkristaller av kisel och är kända för sin höga verkningsgrad, vanligtvis mellan 19 och 22 procent. De har en utmärkt prestanda, särskilt i soliga klimat.

Polykristallina solceller

Polykristallina solpaneler skapas genom att smälta ihop flera kiselfragment och är ofta igenkännliga genom sin blåa färg. De är något billigare att tillverka och köpa än monokristallina paneler men har en lägre verkningsgrad, vanligtvis omkring 16 procent.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller, även kända som amorfa solceller, tillverkas av material som koppar-indium eller kadmiumtellurid. Dessa solpaneler är formbara och används vanligtvis i små elektroniska enheter som miniräknare, övervakningskameror och belysning.

Kostnader för installation

Kostnaden för att installera solceller varierar beroende på anläggningens storlek och den valda paneltypen. I genomsnitt kostar en solcellsanläggning som genererar 10 kW till en vanlig villa cirka 150 000–160 000 kronor, inklusive installationskostnader. Detta pris kan dock variera beroende på olika faktorer, såsom typen av solceller du väljer. Generellt sett är större solcellsanläggningar mer kostnadseffektiva och ger lägre kostnad per kW.

Fördelar med solceller

Ren och förnybar energi

Solceller genererar elektricitet genom att omvandla solljus till el, vilket är en helt ren och förnybar energikälla. Genom att använda solenergi minskar du ditt beroende av fossila bränslen och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Låga driftskostnader

När solcellsanläggningen är installerad kräver den minimalt med underhåll. Solpanelerna har inga rörliga delar och är tysta, vilket innebär att det inte finns några mekaniska komponenter som kan slitas ut. Detta resulterar i låga driftskostnader över tid.

Skatteförmåner och bidrag

Sverige erbjuder skatteincitament och ekonomiska bidrag för installation av solcellsanläggningar. Detta kan bidra till att minska den initiala investeringskostnaden och förbättra avkastningen på investeringen. Läs mer om detta hos Energimyndigheten.

Ökat fastighetsvärde

En fastighet som har solceller är ofta mer attraktiv på fastighetsmarknaden. Solceller kan öka fastighetens värde och göra den mer eftertraktad för potentiella köpare.

Miljövänligt

Solceller är en miljövänlig energikälla som inte genererar luft- eller vattenföroreningar. Genom att använda solenergi hjälper du till att bevara miljön och minska påverkan på klimatet.

Lång livslängd

Solpaneler har en lång livslängd och kan fortsätta att producera elektricitet i upp till 25-30 år eller mer med minimal prestandaförlust. Detta gör dem till en hållbar och långsiktig investering.