Renovera din skorsten - Viktiga tips

Hem | Skorsten | Renovera din skorsten

Inför en renovering börjar du med att kolla befintligt skick på skorstenen och identifiera eventuella skador. Anlita en professionell skorstensfejare för en grundlig inspektion, de kan också hjälpa dig att se till att renoveringen uppfyller lokala byggnormer och brandsäkerhetskrav. Välj rätt material och tekniker som passar din typ och husets estetik. Tänk också på att täta skorstenen för att förbättra drag och energieffektivitet.

Slutligen, planera för regelbundet underhåll efter du lagat den att förlänga skorstenens livslängd och funktion.

Effektiv tätning av din skorsten

Tätning är till för att förhindra vatteninträngning, som kan leda till stora skador på både skorsten och hem. För att veta vad som behöver åtgärdas får du börja med att inspektera för att hitta eventuella sprickor eller skador och rengör ordentligt innan några ingrepp görs.

Använd lämpligt tätmedel eller murbruk som är avsett för höga temperaturer och motstår väderpåverkan. För komplexa problem, konsultera en professionell för att säkerställa att tätningen blir korrekt utförd och håller över tid. Regelbundet underhåll av skorsten hjälper till att upptäcka och åtgärda eventuella problem i tid.

Renovera själv - En guide med säkerhetsråd och verktygsrekommendationer

Att renovera kan vara ett roligt och relativt enkelt projekt men det kräver planering, förberedelser och viss kunskap. Det kan också vara ett farligt arbete att laga din skorsten, använd därför alltid rätt verktyg och skyddsutrustning. Anlita en professionell sotare om du känner dig osäker inför arbetet.

Den här guiden hjälper dig att komma igång med ditt renoveringsprojekt.

Säkerhetsråd inför renovering:

 • Säkerhet är viktigt, speciellt när du utför arbete på tak för första gången, det finns speciella trappsteg för tak du kan köpa eller hyra.
 • Var försiktig med el och vatten. Se till att strömmen är avstängd innan du börjar arbetar arbetet.
 • Använd rätt verktyg för jobbet. Använd inte verktyg som är skadade eller slitna.

Verktygsrekommendationer:

 • Stabil och säker stege, köp en ny om du inte har en som når hela vägen upp till skorstenen.
 • Se till att ha ansiktsmask, handskar och overall för att skydda mot sot och damm.
 • Sotborste för att rengöra sot och beläggning från insidan.
 • En skrapa för att ta bort lös sot och beläggning från insidan.
 • Dammsugare med HEPA-filter för att suga upp sot och damm.

Specialverktyg till skorsten:

 • Sotningssats för att rengöra, inklusive sotborste, skrapa, vikter och rep.
 • Rökkanalborste med mjuka borst för att rengöra rökkanalen.
 • Skorstenskamera för att inspektera insidan av för att identifiera eventuella problem.
 • Ett tätningsmedel för att reparera eventuella sprickor eller hål.

Att tänka på när du anlitar experthjälp

Att renovera en skorsten kan vara ett komplext och farligt arbete, det ofta en god idé att anlita en expert för att få jobbet gjort på ett säkert och korrekt sätt. Här är några saker att tänka på när du anlitar experthjälp för skorstensrenovering:

Kolla först upp referenser och omdömen på företag:

 • Begär offerter från minst tre olika företag.
 • Be om referenser från tidigare kunder.
 • Läs recensioner online om företagen du funderar på att anlita.

Företagens förskärningar:

 • Viktigt att företaget har en gällande ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå under arbetet.
 • Begär att få se försäkringen innan arbetet startar.

Garanti:

 • Fråga om företaget erbjuder garantier på sitt arbete.
 • Se till att garantin täcker både material och arbetskostnad.

Skriv alltid ett skriftligt avtal med företaget innan arbetet påbörjas, avtalet ska innehålla information om arbetets omfattning, pris, tidsplan och garantier. Det är viktigt att ta med vad som händer ifall tidsplanen ej håller. Fråga alltid om företaget har certifierade sotare.

Tips är att be om att få se bilder på företagets tidigare arbeten och välj ett företag som du känner dig trygg med och har en bra kommunikation med.